THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh nhận đăng các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường về các lĩnh vực khoa học và công nghệ chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào.

2.  Mỗi bài viết dài không quá 09 trang (kể cả bảng biểu, biểu đồ thị, tài liệu tham khảo) đánh máy vi tính trên khổ giấy A4 theo yêu cầu sau:

Bản thảo trình bày sử dụng phần mềm Microsoft Word  từ  2003, phông chữ: Times New Roman (Unicode), cỡ chữ: 12pt; giãn dòng 18pt; căn lề: trên: 3,5 cm; dưới: 3,5 cm; trái: 3,5 cm; phải: 3,5 cm; tên bài báo viết bằng tiếng Việt (không quá 20 từ) và tiếng Anh; tóm tắt bài báo trình bày bằng tiếng Việt (tối thiểu 5 câu, tối đa 150 từ) và tiếng Anh, được trình bày ở đầu bài báo, dưới phần tên tác giả; dưới mục tóm tắt tiếng Việt có “Từ khóa” (tối thiểu 5 từ hoặc cụm từ), dưới mục tóm tắt tiếng Anh có “Key Words”.

Các ký hiệu, công thức phải rõ ràng, chuẩn xác, có tên và chú thích đầy đủ, có đánh số thứ tự và chỉ rõ vị trí trong nội dung bài viết; số của công thức ở phía bên phải; tên hình vẽ, ảnh và đồ thị đặt ở giữa phía dưới, tên bảng biểu đặt ở giữa phía trên.

3. Nội dung bài báo phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc; sử dụng chính xác các thuật ngữ khoa học; đánh số thứ tự các nội dung nghiên cứu chính; chỉ rõ các trích dẫn, tài liệu tham khảo theo APA.

4. Trích dẫn tài liệu tham khảo được chia làm 2 dạng chính: trích dẫn trong bài (in-text reference) và danh mục tài liệu tham khảo (reference list). Mỗi trích dẫn trong bài viết (in-text reference) nhất thiết phải tương ứng với danh mục nguồn tài liệu được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo.

5. Danh mục tài liệu tham khảo được đặt cuối bài viết, liệt kê sắp xếp thứ tự Alphabet theo họ tác giả, tên bài viết/ấn phẩm không có tác giả. Mỗi tài liệu tham khảo bao gồm các thông tin: họ tên tác giả, năm xuất bản, tên tác phẩm, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số phát hành, số trang.

 Quy chuẩn trình bày một số tài liệu tham khảo (Thông tin chi tiết xem đầy đủ tại website của tạp chí):

- Sách: Tên tác giả (năm xuất bản), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

- Bài báo trên tạp chí khoa học: Tên tác giả (năm xuất bản), “tên bài báo”, tên tạp chí, số, tập phát hành, trang chứa nội dung bài báo trên tạp chí.

- Tài liệu trên World Wide Web (WWW): Tên tác giả (năm công bố), tên bài viết/tài liệu, truy cập ngày…tháng… năm..,từ …(liên kết đến tài liệu trên Internet)

- Luận văn/luận án/đề tài: Tên tác giả (năm công bố), “tên luận văn, luận án/đề tài”, loại luận văn, luận án/đề tài, nơi bảo vệ luận văn, luận án/đề tài.

- Bài viết trên kỷ yếu hội thảo/hội nghị: Họ tên tác giả (năm), “tên bài viết”, tên kỷ yếu hội thảo/hội nghị, tên tổ chức xuất bản, nơi xuất bản, trang trích dẫn.

- Báo cáo của các tổ chức: Tên tổ chức (năm công bố báo cáo), tên báo cáo, địa danh ban hành báo cáo.

Tất cả đều viết bằng tiếng của nước đã xuất bản phẩm, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch, được xếp riêng theo từng ngôn ngữ.

6.  Ban biên tập chỉ nhận những bài được trình bày đúng quy định. Toà soạn không làm lại chế bản cho các hình vẽ.

7. Tác giả gửi bài viết đến Ban biên tập gồm 02 bản in trên giấy và 01 file điện tử. Các tác giả ở xa có thể gửi bài (kèm theo file trên đĩa)  theo đường bưu điện hoặc Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.  Ban biên tập không gửi lại bài nếu bài không được đăng.

9.  Để tiện liên hệ, tác giả cần ghi địa chỉ, chức danh khoa học, số điện thoại, fax, email của cơ quan và nhà riêng vào cuối bài.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quan hệ đối ngoại và Truyền thông, Trường Đại học Hà Tĩnh, số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                      

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP